Vad söker vi?

Vi söker stabila och framgångsrika små och medelstora företag med stark marknadsposition. Vi värdesätter en väl organiserad verksamhet med yrkeskunniga, lojala medarbetare och en lång rad av framgångsrika år med god lönsamhet.

Vi ser helst att nuvarande ägare fortsätter att vara aktiv i företaget, åtminstone under en övergångsperiod.