Vad är Lotorp?

Lotorp förvärvar och förvaltar bolag som långsiktigt kan vidareutvecklas i vår ägo.

Vi är en industri- och handelsgrupp med en mycket stark tro på småföretagande. Vi är övertygade om att Sveriges små företag utgör en av grundpelarna i vårt samhälle. I de små företagen finns innovationskraft, effektivitet och tillväxtspotential.

Många småföretagare letar efter nya aktiva ägare som kan ta vid i förvaltningen av verksamheten och vidareutveckla deras bolag. Anledningen till att man som företagare önskar avveckla eller minska sitt engagemang varierar. Ibland kan det vara en naturlig och åldersbetingad nedtrappning, som inte kan hanteras inom familjen. Ibland kan det vara andra generationens syskonskara som har olika önskemål och uppfattningar om den fortsatta driften. Företaget kan också stå inför en expansion och en ny ägare behövs för att tillföra ny energi, kunskap och kompetens.

Det är mot denna bakgrund som Lotorp investerar i, förvaltar och vidareutvecklar små och medelstora företag. Lotorp är en professionell ägare som kan driva familjeföretaget vidare.