VERKSAMHETER
Våra kärnverksamheter där vi är majoritetsägare.

 

Candor Sweden Aktiebolag

Candor grundades 1946 och är en leverantör av specialkemikalier, metaller och utrustning till ytbehandlings-, verkstads- och elektronikindustrin. Genom dotterbolag i Finland, Danmark och Norge samt agenter i Europa, Asien och Nordamerika är Candor marknadsledande i Norden och en internationellt erkänd aktör.
Bolagsgruppen Lotorp äger Candor sedan 2014.
Besök Candor

El- och Fordonsteknik i Uppsala AB

El- och Fordonsteknik, EFAB, tillverkar skåp och flak till lätta och tunga lastbilar. EFABs kunder är främst åkerier som kräver högkvalitativa produkter med lång livslängd. Försäljningen sker via återförsäljare.
Bolagsgruppen Lotorp äger EFAB sedan 2006.
Besök EFAB

Gustafs Scandinavia AB
Gustafs tillverkar och säljer exklusiva träpaneler för interiöra miljöer. Panelerna har unika egenskaper inom design, akustik och brandsäkerhet och finns installerade runt om i hela Europa, bl a i opera- och konserthus, exklusiva hotell och kontor och på flygplatser och museer.
Bolagsgruppen Lotorp äger Gustafs sedan 2007.
Besök Gustafs

Järbo Garn AB
Järbo Garn är en ledande leverantör på den nordiska marknaden för garner och tillbehör inom stickning, virkning, vävning och annat handarbete. Det breda sortimentet består i huvudsak av de egna välkända varumärkena Järbo Garn, Raggi och Fuga, vilka också säljs utanför Norden. Järbo Garn marknadsför och distribuerar sina produkter genom olika kanaler beroende på marknad.
Järbo Garn förvärvade hösten 2019 Svarta Fåret som har motsvarande verksamhet inom handarbetsgarner.
Bolagsgruppen Lotorp äger Järbo Garn sedan 2018.
Besök Järbo Garn

KVE Kvartselektronik AB
Kvartselektronik är ett av de äldsta leverantörsföretagen till elektronikindustrin i Norden. Genom en kombination av bred kompetens och ett välutvecklat samarbete med ledande utländska leverantörer erbjuder Kvartselektronik tillsammans med sitt finska dotterbolag ett komplett sortiment inom kvartskomponenter.
Sommaren 2017 förvärvades systerbolaget TS Connect AB. TS Connect levererar kablagelösningar och elektronikkomponenter till i huvudsak nordiska kunder inom tillverkningsindustrin och elektronikbranschen under de egna varumärkena TS Connect och Universal Import.
Bolagsgruppen Lotorp äger Kvartselektronik sedan 2015.
Besök KVE

Noa Aluminium AB
NOA tillverkar täckställningar och tillbehör för fritidsbåtar. Tillverkningen består huvudsakligen av aluminiumbearbetning. Den största produkten är NOA täckställningar. Andra produkter är bl a  båtbordet Lagun, båttillbehören Pivotion samt solpanelhållare och radarfästen till båtar. NOAs försäljning sker huvudsakligen via återförsäljare i Sverige och utomlands.
Sedan hösten 2015 ingår Kungsprofiler AB i NOA. Kungsprofiler tillverkar och säljer galler för ventilation mm. Gallren tillverkas i aluminium och trä och säljs till byggbolag och arkitekter.
Bolagsgruppen Lotorp äger NOA sedan 2005.
Besök NOA

Besök Kungsprofiler

 
Båtsystem i Göteborg AB
Båtsystem är en av Sveriges ledande leverantörer av marina tillbehör. Bolaget har unika produkter för ombord- och landstigning, t ex peken, stegar och badplattformar samt ett stort sortiment av artiklar inom belysning i och på båten. Båtsystem har också flera intressanta agenturer inom den marina sektorn.
Försäljningen sker genom återförsäljare och distributörer i Sverige och utomlands.
Bolagsgruppen Lotorp äger Båtsystem sedan 2018.
Besök Båtsystem

Packoplock Scandinavia AB
Packoplock säljer transportemballage och butiksemballage. Försäljningen sker genom postorderkatalog och Internet. Packoplock har haft en kraftig organisk tillväxt och också vuxit genom förvärv av 
Åke Nordahl AB och Image Pack i Sverige, Napakka Oy och Laatu Paperi i Finland, samt Husted Emballage i Danmark.
Bolagsgruppen Lotorp var med och grundade Packoplock 2007 och är sedan starten en av bolagets huvudägare.
Besök Packoplock

Pharmaxim AB
Pharmaxim har sina rötter i Pharmacia med försäljning och distribution av veterinärläkemedel och djurhållningsprodukter. Med tiden har verksamheten expanderats till att också omfatta konsumentvaror inom hälsa och skönhet. Pharmaxim utvecklar och säljer egna produkter, men säljer också andras varumärken på exklusiv basis i Norden. Företagets huvudkontor är beläget i Helsingborg.
Bolagsgruppen Lotorp äger Pharmaxim sedan 2018.
Besök Pharmaxim

Skruvia AB
Skruvia är världsledande tillverkare av beslag för pallkragar. Pallkragen togs ursprungligen fram i Sverige under 50-talet och används flitigt i logistikflöden, främst i Norden, men under senare år även alltmer i övriga världen. Skruvias kunder består av svenska och utländska tillverkare av pallkragar som i sin tur levererar till industrin.
Bolagsgruppen Lotorp äger Skruvia sedan 2012.
Besök Skruvia

ÖVRIGA INVESTERINGAR
Investeringar i bolag där vi inte är majoritetsägare
 

Digital Inn AB
Digital Inn är en av Sveriges största och mest kompletta Apple-återförsäljare med butiker i Stockholm, Örebro, Linköping, Uppsala och Eskilstuna. Förutom butiksförsäljningen och en omfattande och högkvalitativ serviceorganisation, har bolaget en mycket stark position inom företagsförsäljning. Bolagsgruppen Lotorp är delägare i Digital Inn sedan 2010.
Besök Digital Inn

ASSOCIERADE BOLAG
Ägs inte av Bolagsgruppen Lotorp, men ägarsambanden är så starka att vi ser dem som associerade bolag.
 

AB John Fröberg

AB John Fröberg, Fröbergs, tillverkar och säljer kundanpassade kontorsprodukter, t ex stämplar, flaggor, skyltar och trycksaker. Försäljningen sker till företag och i huvudsak via postorderkatalog. Fröbergs har de senaste åren förvärvat Norrköpings Flaggfabrik, Amano Tidsystem, Tre Funktioner, AB Tidkort, Reklam i Tryck och Skyltbolaget i Nykvarn.
Besök Fröbergs

Atlas Industrial Print AB

Atlas tillverkar skyltar, dekaler, membranswitchar, ämnestryck mm till tillverknings- och elektronikindustrin. Produktionen består huvudsakligen av screentryck och lasergravyr. Atlas Industrial Print bildades 2003 genom sammanslagning av Atlas Swecomp AB och Screenprint i Motala AB.
Besök Atlas
 
Arkivbolaget Sverige AB
Arkivbolaget levererar tjänster kopplade till bolags och myndigheters dokumentflöden: fysisk arkivering av handlingar, t ex redovisningsmaterial, samt utgallring och destruktion av handlingar.
Besök Arkivbolaget