Lotorpindex

Lotorpindex baseras på föregående veckas orderingång i Lotorpbolagen och ger, trots att endast ett begränsat antal verksamheter ingår, en väl uppdaterad bild av hur Sveriges näringsliv mår.

Vi skickar regelbundet ut Lotorpindex och det har kommit att bli en uppskattad konjunkturmätare.

Vill Du också få Lotorpindex per mail? Skicka ett mail till christian@lotorp.com för att anmäla Dig till vår sändlista.