Lotorpindex

Lotorpindex presenterar en årsvis jämförelse av rullande 13-veckors orderingångsdata i de verksamheter som ingår i Bolagsgruppen Lotorp, med lika vikt för samtliga verksamheter.

Lotorpindex är tänkt att fungera som en konjunkturmätare, inte som ett mått på verksamheternas prestation.

Vi skickar regelbundet ut Lotorpindex och det har kommit att bli en uppskattad konjunkturmätare. Vill Du också få Lotorpindex per mail? Skicka ett mail till christian@lotorp.com för att anmäla Dig till vår sändlista.