Hur arbetar vi?

Vi är långsiktiga och har stor respekt för erfarenhet. Vi försöker säkerställa ett fortsatt engagemang från de tidigare ägarna för att på så sätt försäkra oss om ett kontrollerat ägarskifte och en väl fungerade kompetensöverföring. Vi vill också tillvarata och utveckla de anställdas yrkeskunskap och de kund- och leverantörsrelationer som bidragit till verksamhetens framgång.

Stabilitet är mycket betydelsefullt för oss. Vi förändrar ingenting förrän vi har en god förståelse för bolaget och dess marknad. Allteftersom vi lär känna företaget strävar vi efter att metodiskt utveckla företagets verksamhet. Vi tillför kompletterande kunskap och kompetens för att därigenom utveckla verksamheten och säkerställa att företagets alla möjligheter tillvaratas.

De företag vi förvärvar har under lång tid byggts upp av engagerade och kunniga ägare. Bolagen har blivit framgångsrika för att dess ägare och ledning utvecklat dem på ett skickligt sätt. Vi vill fortsätta i tidigare ägares anda när vi utvecklar bolagen vidare.